Uw IT-projectportfolio gezond aansturen door naar uw dashboard te kijken.

Translated title of the thesis: Driving your IT project portfolio healthily by looking at your dashboard.
  • L. Michels

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

In een doorlopend onderzoek naar het managen van een IT projectportfolio (ITPP) door Prof. dr. Rob Kusters, zijn in een voorgaande fase, in een onderzoek van drs. Ruud Wissenburg, criteria bepaald op basis waarvan de gezondheid van een ITPP te meten is.
Dit vervolgonderzoek bepaalt per beoordelingscriterium onderliggende aspecten waarmee de gezondheid van het criterium kan worden bepaald. Tevens is er, op basis van in de wetenschappelijke literatuur gevonden ontwerpcriteria, een dashboard ontwikkeld, dat als gereedschap dient voor het bepalen en verwerken van de scores van de gevonden aspecten en daarmee de gezondheid van een ITPP. De scores worden bepaald door individuele beoordelingen per aspect in een enquĂȘte. Daarna worden de scores gezamenlijk bediscussieerd en wordt er een uiteindelijke score bepaald.
In een casestudy werden deze werkwijze en het dashboard zeer prettig gevonden, hetgeen ook bleek uit de positieve reacties in de individuele interviews.
Date of Award11 Jun 2021
Original languageDutch
SupervisorRuud Wissenburg (Examiner) & Rob Kusters (Co-assessor)

Keywords

  • IT projectportfolio
  • IT projectportfolio management
  • Dashboard
  • Beoordelingscriteria
  • Gezondheidsmeting

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'