Validatie van kwaliteitscriteria voor resource allocatie
: Literatuurstudie, ontwerp van kwaliteitscriteria en validatie in de praktijk

Translated title of the thesis: Validation of quality criteria for resource allocation:: literature survey, design of quality criteria and validation in practice
  • S van Maarseveen

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

In multi-project omgevingen is een continue strijdvlak op het gebied van resource allocatie. Er zijn nog geen gevalideerde kwaliteitscriteria bekend vanuit de literatuur die de mate van succes van resource allocatie kunnen aantonen, terwijl hier wel behoefte aan is. In dit onderzoek is op basis van literatuurstudie een ontwerp gedaan van kwaliteitscriteria. Deze zijn vervolgens in de praktijk gevalideerd in een casusorganisatie. Het resultaat van dit onderzoek beschrijft de ontwikkeling van de kwaliteitscriteria en de validatie hiervan in de praktijk. Conclusie is dat deze methodologie goed toepasbaar is voor de validatie van kwaliteitscriteria voor resource allocatie. In vervolgonderzoek kan dit nog breder worden gevalideerd.
Date of Award15 Aug 2022
Original languageDutch
SupervisorRob Kusters (Examiner) & Harry Martin (Co-assessor)

Keywords

  • Resource allocatie
  • multi-project management,
  • kwaliteitscriteria
  • praktijkvalidatie

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'