Van bestemmingsplan naar omgevingsplan

: Als de wetgever een stap terug doet, zet de rechter dan een stap naar voren?

  • I.B.H. Heil

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt een nieuw instrument voor gemeenten geïntroduceerd: het omgevingsplan. De formele wetgever beoogt dat dit plan meer ruimte biedt voor flexibiliteit. Dit levert echter knelpunten op met betrekking tot de rechtsbescherming. Een flexibel en globaal omgevingsplan biedt immers minder rechtszekerheid voor belanghebbenden. Het is de vraag hoe de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State deze omgevingsplannen gaat toetsen. Mijn verwachting is dat bestaande jurisprudentielijnen deels zullen worden voortgezet, omdat de centrale juridische norm niet wezenlijk wijzigt. De Afdeling zal naar mijn verwachting indringender gaan toetsen aan het evenredigheids-, zorgvuldigheids- en het motiveringsbeginsel indien hij bemerkt dat de rechtsbescherming van burgers in het gedrang komt. Dit zal het geval kunnen zijn indien bestuursorganen globale omgevingsplannen zonder omgevingsvergunningplicht opstellen. Indien de formele wetgever een stap terug doet, zet de rechter een stap naar voren. Dit komt het evenwicht binnen de trias ten goede.
Date of Award16 Oct 2019
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department Constitutional and Administrative law and legal Theory
SupervisorJ.A.D. de Graaf (Supervisor) & Sander Kole (Examinator)

Keywords

  • omgevingsplan
  • omgevingswet
  • marginale toetsing
  • bestemmingsplan
  • rechterlijke toets

Cite this

Van bestemmingsplan naar omgevingsplan: Als de wetgever een stap terug doet, zet de rechter dan een stap naar voren?
Heil, I. B. H. (Author). 16 Oct 2019

Student thesis: Master's Thesis