Van bestemmingsplan naar omgevingsplan

: Onderzoek naar de vraag of het huidige niveau van rechtszekerheid onder het bestemmingsplan behouden blijft onder het omgevingsplan

  • W Lambo

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Het huidige bestemmingsplan zal bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet opgaan in het omgevingsplan. De regering streeft onder de Omgevingswet onder meer naar een vergroting van de bestuurlijke afwegingsruimte en flexibiliteit in het omgevingsrecht. Deze vergroting werkt naar het omgevingsplan door. Onder het bestemmingsplan is er een bepaalde mate van formele en materiƫle rechtszekerheid. In het onderhavige onderzoek wordt onderzocht of er behoud is van de huidige rechtszekerheid voor burgers en bedrijven onder het omgevingsplan. Dit onderzoek is gebaseerd op literatuuronderzoek, parlementaire geschiedenis en jurisprudentie. De volgende aspecten uit het bestemmingsplan en omgevingsplan zijn onderzocht en met elkaar vergeleken:
- Wettelijk kader;
- Functies en opbouw;
- Formele en materiƫle rechtszekerheid;
- Globale en gedetailleerde plannen;
- Nader afwegingsmoment in plannen;
- Planregels die verwijzen naar beleidsregels;
- Uitvoerbaarheid;
- Voorlopig bestemmen, voorlopige functies en flexibiliteitsinstrumenten;
- Spanningsveld tussen rechtszekerheid, flexibiliteit, beleidsvrijheid en bestuurlijke afwegingsruimte.

Date of Award4 Jun 2019
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department Constitutional and Administrative law and legal Theory
SupervisorSander Kole (Supervisor) & Rolf Ortlep (Examinator)

Keywords

  • bestemmingsplan
  • omgevingsplan
  • omgevingswet
  • formele rechtzekerheidsbeginsel
  • materiele rechtszekerheidsbeginsel
  • beleidsvrijheid

Cite this

Van bestemmingsplan naar omgevingsplan : Onderzoek naar de vraag of het huidige niveau van rechtszekerheid onder het bestemmingsplan behouden blijft onder het omgevingsplan
Lambo, W. (Author). 4 Jun 2019

Student thesis: Master's Thesis