Van CURCI tot FOOT LOCKER

: over transactiemonitoring en de bancaire zorgplicht jegens derden Een onderzoek naar de plaats die argumenten – ontleend aan financiële- en anti-witwaswetgeving – hebben in de overwegingen van de feitenrechter

  • A.M.E. Strumphler

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Een case study over de bancaire zorgplicht jegens derden en de toepassing van anti-witwaswetgeving (Wwft) door de civiele rechter in fraudezaken. Object van onderzoek zijn 13 vonnissen uit de periode 2008 – 2019, geselecteerd aan de hand van de trefwoorden: Safe Haven, bancaire zorgplicht, derde(n), transactie monitoring en fraude.
Resultaten: opvallend is de gelijkluidendheid van verweren van banken tegen de stellingen van de vorderende partij [derde(n)]. Drie typen zijn te onderscheiden: 1. De automatisering van het betalingsverkeer verhindert de bank de aard van de transacties te zien; 2. De omvang van het betalingsverkeer is zo groot dat de bank niet alle rekeningen van klanten kan controleren; 3. De Wwft heeft ten doel transacties te monitoren en witwassen te voorkomen, niet klanten en derden te beschermen.
Hoe gaat de rechter met deze verweren om? Vergelijking van de vonnissen laat zien dat alleen in drie casus waar de bank haar zorgplicht jegens derden onmiskenbaar geschonden heeft, de rechter actief de verweren van de bank weerlegt en de Wwft een zelfstandige plaats geeft in zijn overwegingen met betrekking tot de aansprakelijkheid van de bank. Wanneer de vorderende partij naar het oordeel van de rechter te weinig gesteld en bewezen heeft en er kennelijk geen urgentie is om de Wwft actief in de overwegingen te betrekken, weerlegt de rechter de verweren van de bank minder actief.
Date of Award3 Oct 2019
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department Private law
SupervisorMark Nelemans (Supervisor) & Jacobus Rinkes (Examinator)

Keywords

  • bancaire zorgplicht
  • transactiemonitoring
  • derden
  • feitenrechter
  • fraude
  • case study

Cite this

Van CURCI tot FOOT LOCKER : over transactiemonitoring en de bancaire zorgplicht jegens derden Een onderzoek naar de plaats die argumenten – ontleend aan financiële- en anti-witwaswetgeving – hebben in de overwegingen van de feitenrechter
Strumphler, A. M. E. (Author). 3 Oct 2019

Student thesis: Master's Thesis