Van Professional naar Onderwijsprofessional

: Een ontwerponderzoek naar de curriculumontwikkeling van de Educatieve Graduaatsopleiding voor zij-instromers

 • I. Beunckens

  Student thesis: Master's Thesis

  Abstract

  Toekomstige leerkrachten voor technische en praktijkvakken met minstens drie jaar werkervaring kunnen vanaf september 2019 een Educatieve Graduaatsopleiding aan de hogeschool volgen. In dit onderwijskundig ontwerponderzoek staan ontwerp- en onderzoeksactiviteiten naast elkaar. Het eerste doel is het ontwerp van een praktijkproduct, namelijk het curriculum van de Educatieve Graduaatsopleiding. Dit werd ontwikkeld via een iteratief proces van analyse, prototype-ontwerp, evaluatie en revisie. Tijdens dit proces nam een heterogeen samengesteld designteam een centrale rol in en worden diverse stakeholders (studenten, lectoren en werkveldvertegenwoordigers) betrokken. Het tweede doel is om aan de hand van interviews met de leden van het designteam ontwerpprincipes te genereren die van nut kunnen zijn voor andere curriculumontwikkelaars. Het onderzoek is verlopen volgens de stappen van onderwijskundig ontwerponderzoek van McKenney en Reeves (2012), waarin vertrokken werd vanuit een behoefte- en contextanalyse om de ontwerpvereisten van de overheid, hogeschool en lectoren in kaart te brengen. Deze vereisten werden in een beslissingsmatrix geplaatst die in de volgende fase ingezet kon worden ter beoordeling van de curriculaire prototypes. Vervolgens werden tijdens de ontwerp- en constructiefase verschillende prototypes van het curriculum ontwikkeld op basis van beschikbare literatuur en formatieve evaluatie door het designteam en verschillende stakeholders. Dit resulteerde in een programma met vier clusters: startcompetent, pedagogisch competent, didactisch competent en professioneel competent. Naast het programma zelf, heeft het onderzoek ook aanbevelingen voor soortgelijk ontwerpgericht onderzoek opgeleverd. Deze aanbevelingen zijn samen te vatten in vier suggesties voor curriculumontwikkeling: (a) zorg voor een goed begrip van de concrete context, (b) stel een heterogeen designteam samen dat gedurende het ontwerpproces in interactie gaat met diverse stakeholders, (c) werk volgens prototypering en start daarbij met explorerende prototypes van de instellingen afzonderlijk en (d) ga tijdens het curriculumontwerp niet enkel productgericht maar ook onderzoekend te werk.
  Date of Award4 Dec 2018
  Original languageDutch
  Awarding Institution
  • Open Universiteit
  SupervisorSteven Verjans (Supervisor) & Marie Evens (Supervisor)

  Cite this

  Van Professional naar Onderwijsprofessional: Een ontwerponderzoek naar de curriculumontwikkeling van de Educatieve Graduaatsopleiding voor zij-instromers
  Beunckens, I. (Author). 4 Dec 2018

  Student thesis: Master's Thesis