Veilig in Europa? Slachtofferbescherming tussen lidstaten van de Europese Unie

: Een kritische evaluatie van beschermingsmaatregelen uit het oogpunt van bescherming van het slachtoffer dat in een andere lidstaat gaat verblijven

  • M. Elte

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

De scriptie behandelt de volgende onderzoeksvraag: ‘Is het Europees beschermingsbevel (EB) van toegevoegde waarde voor het slachtoffer dat (tijdelijk) in één van de EU-lidstaten wil verblijven ten opzichte van de toezichtmaatregelen als alternatief voor voorlopige hechtenis en de toezichtmaatregelen op proeftijdvoorwaarden en alternatieve straffen?’ Met het EB kan het slachtoffer van criminaliteit een beschermingsmaatregel, dat wil zeggen een contact-, gebieds- of benaderverbod, meenemen naar een EU-lidstaat waar het wil gaan verblijven. Dit voorkomt dat het slachtoffer een nieuwe procedure moet starten voor een beschermingsbevel. Het is namelijk bezwaarlijk voor het slachtoffer om eventueel nieuw bewijsmateriaal te moeten verzamelen en geconfronteerd te worden met een ander rechtsstelsel en een andere taal. Bovendien is het dan niet zeker of de rechtszaak dezelfde uitkomst zal hebben. Vandaar dat de richtlijn EB is uitgevaardigd. Er waren echter ook al twee kaderbesluiten uitgevaardigd die toezichtmaatregelen kunnen overdragen naar een andere EU-lidstaat waarmee slachtoffers beschermd kunnen worden. Het gaat om toezichtmaatregelen voorafgaand aan het onderzoek ter terechtzitting en toezichtmaatregelen na veroordeling. Volgens de Europese Commissie zijn deze kaderbesluiten belangrijk gezien het grote aantal EU-burgers dat in andere lidstaten wordt vastgehouden.
Date of Award12 Jan 2017
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department Criminal law and International and European Law
SupervisorEvert Stamhuis (Supervisor) & Wilma Dreissen (Examinator)

Cite this

Veilig in Europa? Slachtofferbescherming tussen lidstaten van de Europese Unie: Een kritische evaluatie van beschermingsmaatregelen uit het oogpunt van bescherming van het slachtoffer dat in een andere lidstaat gaat verblijven
Elte, M. (Author). 12 Jan 2017

Student thesis: Master's Thesis