Veranderingen in IT-consultancy omgevingen
: Een onderzoek naar de meerwaarde van Enterprise Architectuur om dit te managen

 • K. (Koen) Bovenschen

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Het IT-landschap wordt steeds complexer en is hierdoor moeilijker in-house te managen door de klant. Dit vraagt van IT-consultancy omgevingen dat zij hun dienstenportfolio steeds meer uitbreiden, maar hoe gaan IT-consultancy partijen daar mee om en wat is een goede manier om dat intern te managen? De IT consultancy moet immers wendbaar en flexibel blijven om relevant te blijven. Een mogelijkheid om dit binnen de Enterprise beter te kunnen managen is de implementatie van Enterprise Architectuur (EA). Er is over EA nog maar weinig bekend of dit een positieve bijdrage kan leveren aan IT-consultancy omgevingen. Hiermee komt gelijk het doel van het onderzoek in beeld: Welke mogelijke positieve bijdrage brengt het gebruik van EA met zich mee voor een IT-consultancy partij. Door dit onderzoek zijn er een aantal verrassende bevindingen aan het licht gekomen. Zo zijn er meerdere geïdentificeerde voordelen die van toepassing zijn voor IT-consultancy omgevingen. Ook zijn er een aantal nieuwe voordelen gevonden die nog niet eerder ter discussie zijn gesteld.

Dit onderzoek is tot stand gekomen door middel van een kwalitatief onderzoek waarbij gebruik is gemaakt van semi gestructureerde interviews. Binnen deze interviews is er gebruik gemaakt van een toetsingskader dat bestaat uit 30 stellingen.
Date of Award20 Aug 2020
Original languageDutch
SupervisorKarel Lemmen (Examiner) & Rob Kusters (Co-assessor)

Keywords

 • Enterprise Architectuur
 • Benefits
 • Voordelen
 • Meerwaarde
 • IT-consultancy
 • Adoptie
 • Veranderen
 • Stakeholders
 • Wendbaarheid

Master's Degree

 • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'