Verbeteren van Schrijfvaardigheid van Studenten Sociaal Werk
: Welke interventies zijn nodig om de schrijfvaardigheid van studenten te verbeteren?

Translated title of the thesis: Improving Writing Skills of Social Work Students: A Group Concept Mapping Study
 • Aafien Pieters

  Student thesis: Master's Thesis

  Abstract

  Schrijfvaardigheid is een belangrijk knelpunt in het hoger onderwijs. Uit de literatuur komt naar voren dat studenten problemen hebben met de verschillende componenten van het onderdeel schrijfvaardigheid. Als oorzaak voor dit gebrek aan schrijfvaardigheid worden de attitude van de student en de gebrekkige aansluiting van de vooropleiding op het hbo genoemd. Daarnaast vinden docenten in het hbo het een oneigenlijke taak om zich met de taalvaardigheid bezig te houden. Verschillende succesvolle interventies om de schrijfvaardigheid te verbeteren zijn ontwikkeld, zoals het instrueren van strategieën voor het schrijfproces, samenwerkend schrijven, het stellen van doelen en het geven van (peer) feedback. De haalbaarheid van de interventies hangt samen met de bereidheid van docenten en studenten om te investeren in het verbeteren van schrijfvaardigheid. Dit onderzoek richt zich op de ideeën van docenten en studenten van de opleiding Sociaal Werk voor het verbeteren van de schrijfvaardigheid van de studenten. Om inzicht te krijgen in de verschillende interventies die nodig zijn hierbij hebben 39 participanten: docenten, studenten en werkveldvertegenwoordigers een bijdrage geleverd aan het onderzoek. Als methode is gekozen voor Group Concept Mapping (GCM) die op gestructureerde wijze de geformuleerde, gesorteerde en gewaardeerde ideeën van de deelnemers in kaart brengt. De deelnemers hebben statements geformuleerd op de vraag welke interventies nodig zijn om de schrijfvaardigheid van studenten te verbeteren. Uiteindelijk resulteerde dit in 90 ideeën. Hierna hebben de deelnemers deze 90 statements gesorteerd en gewaardeerd op belangrijkheid en haalbaarheid. De data-analyse van de gegevens is d.m.v. multidimensionale schaaltechnieken en een hiërarchische clusteranalyse uitgevoerd. Deze analyse resulteerde in de verdeling van de statements in 6 categorieën: niveau bepalen en online aanbod, voorbeeld docenten, ondersteuning bij problemen, feedback, oefening en schrijfopdrachten. De uitkomsten zijn gepresenteerd en geïnterpreteerd op een bijeenkomst met een deel van de participanten. Alle categorieën worden door de deelnemers belangrijk gevonden en dit komt overeen met de literatuur. Beide groepen, docenten en studenten, zijn het eens over wat belangrijk gevonden wordt maar verschillen met betrekking tot de haalbaarheid. Studenten zijn hier positiever over. Een ander verschil is dat studenten concrete handvatten belangrijk vinden waarbij wel eisen worden gesteld. Enkele onderdelen van schrijfvaardigheid die in de literatuur als effectief en belangrijk worden geacht, worden door de participanten als gemiddeld belangrijk gezien waaronder peerfeedback, het stellen van doelen en met maken van een schrijfplan. Dit onderzoek resulteert in een aantal concrete interventies: (1) heldere richtlijnen geven waar een tekst aan moet voldoen en (2) het geven van uitgewerkte voorbeelden, (3) inzicht geven in de taaltoets en (4) mogelijkheid tot nabespreken en bijles, (5) het online aanbieden van oefenmateriaal voor schrijfvaardigheid en (6) het voldoen aan de voorbeeldfunctie door de studiewijzers, tentamens en presentaties in correct Nederlands aan te bieden. Voor de interventies gericht op de langere termijn lijkt het van belang om te investeren in de bekwaamheid en het hanteren van normen bij verslaglegging van docenten. Deze interventies kunnen dienen als vertrekpunt voor het implementeren van een integraal taalbeleid aan de opleiding Sociaal Werk Windesheim.
  Date of Award10 Sept 2018
  Original languageDutch
  SupervisorSlavi Stoyanov (Supervisor)

  Keywords

  • Schrijfvaardigheid
  • Studenten
  • GroupConceptMapping

  Master's Degree

  • Master Onderwijswetenschappen

  Cite this

  '