Verbeteren van Service Performance middels Innovation Ambidexterity: de rol van Lightweight IT en Big Data Analytics Capability in ziekenhuisafdelingen.

Translated title of the thesis: Improving service performance through innovation ambidexterity: the role of Lightweight IT and Big Data Analytics Capability in hospital departments.
  • E.Y.L. Stokkermans-Strengman

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Ziekenhuisafdelingen wereldwijd hebben de uitdaging om de kwaliteit van zorg te blijven verbeteren en tegelijkertijd de kosten van deze zorg in te perken, terwijl de wensen van patiënten continu veranderen als gevolg van consumentisering van nieuwe digitale technologieën. Om de balans tussen zorgkwaliteit en zorgkosten van ziekenhuisafdelingen te managen, is Innovation Ambidexterity cruciaal. Tot op heden is echter nog weinig bekend over de rol van digitale technologieën in het verbeteren van de geleverde service aan patiënten middels deze Innovation Ambidexterity.
Deze Master thesis richt zich op de relaties tussen Lightweight IT, Big Data Analytics Capability en Innovation Ambidexterity en hun rol in het verbeteren van Patient Service Performance. Het opgestelde onderzoeksmodel is getest met data verzameld middels online survey onder 108 Nederlandse ziekenhuisafdelingen, en de veronderstelde relaties zijn getoetst via structural equation modeling. De resultaten tonen aan dat een significante relatie bestaat tussen Big Data Analytics Capability en Patient Service Performance, dat Innovation Ambidexterity een gedeeltelijk mediërende rol speelt en Lightweigth IT deze relatie modereert. Deze bevindingen dragen bij aan het groeiende body of knowledge over de uitwerking van inzet van digitale technologieën en zijn zeer relevant voor ziekenhuisafdelingen in deze tijd van digitale transformatie met veeleisende patiënten.
Date of Award15 Feb 2022
Original languageDutch
SupervisorRogier van de Wetering (Examiner) & Pien Walraven (Supervisor)

Keywords

  • Lightweight IT
  • Big Data Analytics Capability
  • Innovation Ambidexterity
  • Patient Service Performance
  • PLS-SEM
  • Nederlandse ziekenhuisafdelingen

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'