Verbetermaatregelen opstellen en prioriteren om IT-project portfolio’s op koers te houden

Translated title of the thesis: Keeping IT project portfolios on track by specifying and prioritizing improvement actions
  • S. IJmker

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

De grootste barrière voor digitalisering is het gebrek aan resources voor het uitvoeren van digitaliseringsprojecten. Om dit te managen implementeren organisaties IT-project portfoliomanagement (ITPPM). Een gat in de literatuur is de integrale beoordeling van een IT-project portfolio (ITTP), waarmee organisatie ITPPs kunnen evalueren en verbeteren. In dit onderzoek is een integrale ITPP-beoordelingsmethodiek aangepast. Een groep studenten heeft voor deelontwerpen verbetervoorstellen uitgewerkt op basis van voorafgaande evaluaties en literatuuronderzoek. Het deelontwerp binnen dit onderzoek was het opstellen en prioriteren van verbetermaatregelen. Middels twee ontwerpsessies onder leiding van een moderator zijn de deelontwerpen verwerkt tot een nieuw ontwerp van het procesmodel en de ondersteunende tooling. Validatie van het nieuwe ontwerp vond plaats binnen een caseorganisatie via observatie en evaluatie interviews. ITPP-professionals van de caseorganisatie in dit onderzoek beoordelen de ontwikkelde ITPP-beoordelingsmethodiek inclusief de tooling als nuttig en gebruiksvriendelijk. Vervolgonderzoek is nodig om de lange termijneffecten te bepalen van de methodiek en de generaliseerbaarheid van de resultaten in andere organisatiecontexten te onderbouwen.
Date of Award3 Jul 2022
Original languageDutch
SupervisorRob Kusters (Examiner) & Ruud Wissenburg (Co-assessor)

Keywords

  • IT
  • project portfolio
  • gezondheid
  • risico’s
  • verbetermaatregelen
  • prioritering

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'