(Vergoedings-)rechten bij samenwoners ingeval van investeringen Moeten de regelingen die gelden voor gehuwden ook gelden voor samenwoners?

Translated title of the thesis: : (Reimbursement) rights for cohabitants in case of an investment Should the laws that apply to married couples also apply to cohabitants?
  • Anoniem

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

De vraag die centraal staat, is:
Vereist de rechtszekerheid een wettelijke regulering van het vermogensrecht voor ongehuwde samenwoners ten aanzien van investeringen in gezamenlijk in eigendom behorende goederen en in goederen die eigendom zijn van de partner? Deze vraag kan bevestigend worden beantwoord.

Aangezien steeds meer stellen gaan samenwonen en niet kiezen voor een formele relatie lijkt regulering voor samenwoners belangrijk te zijn. De wetgever heeft voor samenwoners faciliteiten opgenomen ten aanzien van fiscale wetgeving, maar de interne vermogensrechtelijke relatie blijft afhankelijk van het algemene overeenkomstenrecht. Hierdoor bestaat er een verschil tussen investeringen in gezamenlijk in eigendom zijnde goederen en in goederen van één van de partners. Vooral als er wordt geïnvesteerd in een goed van de partner, bieden de wettelijke regelingen niet voldoende waarborgen. Ook de redelijkheid en billijkheid biedt vaak geen uitkomst. Wel is het lastig om uitvoering te geven aan wetgeving die ziet op “samenwoners”, omdat lastig is te bepalen wie als samenwoners moeten worden aangemerkt. Een oplossing is dat er goede wetgeving komt die geldt als samenwoners een notarieel samenlevingscontract sluiten, waarbij aangesloten wordt bij de regeling die geldt voor gehuwden. Met name de wetgeving omtrent verjaring van vergoedingsvorderingen is hierin zeer belangrijk.


Date of Award7 Sept 2023
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department of Private Law

Keywords

  • Vergoedingsrechten
  • samenwoners
  • gehuwden
  • redelijkheid en billijkheid
  • investeringen
  • verjaring

Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

Cite this

'