Verkrijging van de persoonlijkheidsrechten bij werkgeversauteursrecht

Translated title of the thesis: Obtaining the moral rights when the employer obtains the copyrights.
  • C.L. Verkerk

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Als een werk in dienst van een ander wordt gemaakt, verkrijgt de werkgever op grond van artikel 7 Aw de auteursrechten op het werk. In de wet wordt niet expliciet aangegeven wie de verkrijger van de persoonlijkheidsrechten is. De werkgever of de werknemer? De werkgever wordt aangemerkt als fictieve maker en de werknemer als de feitelijke maker. In zowel de rechtspraak als in de literatuur zijn verschillende meningen en uitspraken terug te vinden over aan wie de persoonlijkheidsrechten moeten toekomen. Enerzijds wordt aangevoerd dat het toekennen van de persoonlijkheidsrechten aan een andere maker dan de feitelijke maker, in strijd is met de aard van de persoonlijkheidsrechten en de doelstelling van de Auteurswet. Anderzijds wordt aangevoerd dat de grammaticale tekst geen onderscheid maakt tussen de exploitatie- en de persoonlijkheidsrechten in artikel 7 Aw en dat daarom de persoonlijkheidsrechten ook aan de werkgever toekomen. Er is geen duidelijke lijn te vinden in de literatuur en de rechtspraak over aan wie de persoonlijkheidsrechten in het geval van werkgeversauteursrecht toekomen.
Date of Award6 Sept 2022
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department of Private Law

Keywords

  • werkgeversauteursrecht
  • auteursrecht
  • exploitatierechten
  • persoonlijkheidsrechten
  • werknemer
  • werkgever

Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

Cite this

'