Verrekening tijdens de Wsnp
: Een onderzoek naar de grenzen van de bevoegdheid tot verrekening door een uitkeringsinstantie tijdens de Wsnp

  • M.M. van der Wal

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

In deze scriptie staan de resultaten van mijn onderzoek naar verrekening door een uitkeringsinstantie tijdens de Wsnp (Wet schuldsanering natuurlijke personen). Door verrekening wordt de vordering van de uitkeringsinstantie (deels) voldaan. De schuldenaar ontvangt niet zijn volledige uitkering, en kan daardoor minder afdragen aan de boedel. De andere schuldeisers krijgen daardoor minder betaald na afloop van de Wsnp. Verrekening tijdens de Wsnp is alleen mogelijk als de te verrekenen vordering en schuld zijn ontstaan vóór de uitspraak tot toepassing van de Wsnp. Het ontstaansmoment van vorderingen is niet altijd duidelijk, en hierover gaat het eerste deel van de scriptie. Het tweede deel van de scriptie gaat over de gelijke behandeling van schuldeisers (de paritas creditorum). Verrekening tijdens de Wsnp is weliswaar in strijd met het dit beginsel, maar dit wordt gerechtvaardigd doordat de wet verrekening toestaat. Ik pleit ervoor de gelijke behandeling van schuldeisers beter te beschermen, door de bevoegdheid tot verrekening te beperken.
Date of Award20 Oct 2017
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department of Private Law
SupervisorMichele Reumers (Supervisor) & Jacobus Rinkes (Examiner)

Cite this

'