Verschil in begrijpelijkheid tussen EPC en BPMN procesmodellen

  • Jeroen de Ridder

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Procesmodellen worden nagenoeg in elke onderneming gebruikt om bedrijfsprocessen visueel voor te stellen. De begrijpelijkheid van deze procesmodellen is hierbij een zeer belangrijk aspect. Momenteel worden er verschillende modelleertalen gebruikt, Event-driven Process Chain (EPC) en Business Process Model and Notation zijn de twee voornaamste.
In reeds gevoerd onderzoek komen geen eenduidige resultaten naar boven wanneer er wordt gekeken naar de begrijpelijkheid tussen procesmodellen gemodelleerd aan de hand van EPC of BPMN. Daar bijkomend is het onderzoek gevoerd met in hoofdzaak studenten als respondenten, wat generalisatie van de resultaten moeilijk maakt. Vanuit de literatuur wordt een onderzoeksmodel opgesteld dat zowel de objectieve als subjectieve begrijpelijkheid zal testen ten opzichte van de respectievelijke modelleertaal.
Het resultaat bevestigt het eerder gevoerd onderzoek. Een significant verschil is niet vast te stellen. Dit onderzoek verbreedt het draagvlak voor het stellen van bovenstaande bewering, aangezien er in dit onderzoek niet werd gewerkt met studenten. Er kwamen wel enkele noemenswaardige bevindingen naar boven. Het advies is dan ook om een gelijkaardig onderzoek op grotere schaal te herhalen.
Date of Award10 Apr 2023
Original languageDutch
SupervisorIrene Vanderfeesten (Examiner) & Samaneh Bagheri (Co-assessor)

Keywords

  • Business Process Modelling Notation
  • Event-driven Process Chain
  • BPMN
  • EPC
  • Understandability

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'