Verschillen en overeenkomsten tussen de euthanasieregelingen van Nederland, België, Engeland/Wales
: Loopt Nederland de kans op een toename van het euthanasietoerisme?

 • M.C.M. van der Krans

  Student thesis: Master's Thesis

  Abstract

  Binnen de Europese Unie vragen steeds meer mensen buiten de eigen landsgrenzen om medische zorg. De verschillen in nationale wetgeving op gebied van euthanasie en hulp bij zelfdoding zijn groot. Wat in het ene land is toegestaan , kan in andere EU landen verboden zijn en zwaar worden bestraft. Kan Nederland, zoals bij abortus, een toename van het euthanasietoerisme verwachten? De Belgische wetgeving biedt meer ruimte voor euthanasie dan de Nederlandse, terwijl de wetgeving van het Verenigd Koninkrijk op dit terrein zeer streng is. Deze scriptie geeft inzicht in de gang van zaken in de praktijk en de verschillen, alsook hoe deze tot stand kwamen: de relevante jurisprudentie en politieke ontwikkelingen. Dat is aanleiding om ook de ethische beginselen waarop de Nederlandse wet is gebaseerd te onderzoeken. Om de mogelijke consequenties van de verschillen binnen de EU te illustreren, worden vervolgens een aantal hypothetische situaties onder de loep genomen. Conclusie: als we terugkerende terminaal zieke Nederlanders niet als euthanasietoerisme beschouwen, maakt Nederland onder de huidige wetgeving weinig tot geen kans op euthanasietoerisme uit België , Engeland of Wales.
  Date of Award1 Sept 2017
  Original languageDutch

  Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

  Cite this

  '