Verschillen in grondigheid van GDPR-implementatie tussen de publieke en private sector

  • R.A. (Roeland) Horlings

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

De grondigheid van GDPR-implementaties van de publieke en de private sector worden in dit onderzoek gemeten op basis van beschikbare factoren uit openbare bronnen. Dit leidt tot een score die de organisaties en sectoren plaatst op een schaal van symbolisch tot grondig. De gebruikte bronnen zijn organisatiewebsites, privacyverklaringen en jaarverslagen. Naast het onderscheid
tussen de publieke en private sector wordt ook de organisatiegrootte als selectievariabele meegenomen. Uit de resultaten wordt geconcludeerd dat de GDPR-implementatie door de private sector grondiger is dan die van de publieke sector. Dit heeft mogelijk te maken met de wijze waarop de publieke sector hun privacyverklaringen vormgeeft, omdat hier structureel lager wordt gescoord
door het niet volledig benoemen van privacyrechten. Ook blijken organisaties moeite hebben met de wijze waarop zij de GDPR moeten interpreteren en implementeren, gezien de onduidelijkheid over privacyrechten in hun communicatie. Aanbevelingen zijn onder meer het gebruik van (volledige)
templates voor privacyverklaringen en het besteden van meer aandacht aan privacy in jaarverslagen.
Date of Award8 Apr 2020
Original languageDutch
SupervisorLaury Bollen (Examiner) & Rachelle Bosua (Co-assessor)

Keywords

  • Symbolisch vs grondig
  • GDPR
  • Privacy
  • Overheid
  • Publieke sector
  • Private sector
  • Symbolic vs substantive

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'