Verschillen Tussen Ervaren en Startende Leraren in Waarneming van hun Eigen Klassenmanagement op de Basisschool.

Translated title of the thesis: Differences Between Experienced and Novice Teachers in Perception of Their own Classroom Management in Primary School.
  • Dwight Wielingen

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Goed klassenmanagement is een belangrijke factor voor de optimale ontwikkeling van leerlingen (Klamer, 2018). Ervaren en startende leraren verschillen in hun waarneming van klassenmanagementsituaties (Wolff et al., 2016). Dit onderwerp is echter nog weinig onderzocht in de eigen klassensituatie op de basisschool. Deze studie richtte zich daarom op de manier waarop ervaren en startende leraren op de basisschool hun eigen klassenmanagementsituaties waarnemen. Aan het onderzoek deden 12 leraren van vier basisscholen in Nederland mee, van wie zes ervaren en zes startende leraren. Van elke leraar is in de eigen klassensituatie een video-opname gemaakt van een uur. Tijdens een interview is deze opname bekeken en besproken om verbale data te verzamelen. Deze gegevens zijn uitgeschreven, gecodeerd en verwerkt met het programma Atlas.ti. Daarbij is het codeerschema van Driel et al. (2021) gebruikt. Vervolgens zijn de gegevens samengevat, waarbij een verschil in waarneming tussen ervaren en startende leraren is vastgesteld (kwalitatieve analyse) in deze kleine steekproef. Wat betreft het aantal waargenomen klassenmanagementsituaties is er nauwelijks een verschil tussen ervaren en startende leraren. Uit dit onderzoek blijkt dat dit aantal niet afhankelijk is van de ervaring van de leraar. Dit sluit aan bij de bevindingen van Van Driel et al. (2021). Wat de soort klassenmanagementsituaties betreft zijn wel verschillen waargenomen. De startende leraren hebben meer situaties waargenomen die te maken hebben met het gedrag of discipline van de leerlingen, terwijl de ervaren leraren vooral het ondersteunen en activeren van het leerproces van de leerlingen hebben opgemerkt. Hieruit blijkt dat de startende leraren meer op discipline focussen en de ervaren leraren meer op het leerproces. Dit is ook in lijn met eerder onderzoek (Van den Bogert et al., 2014; Wolff et al., 2016).
Date of Award1 Jul 2022
Original languageDutch
SupervisorLeen Catrysse (Supervisor)

Keywords

  • klassenmanagement
  • leraren
  • basisschool
  • expertise

Cite this

'