Versnelde adoptie van samenwerkingsplatforms als gevolg van de Covid-19 pandemie

Translated title of the thesis: Accelerated collaboration platform adoption due to the Covid-19 pandemic
  • O. Vollinga

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

In de laatste jaren wordt geëxperimenteerd met een combinatie van werken op kantoor en in een thuisomgeving. Het gebruik van samenwerkingsplatforms om in contact te blijven met collega’s komt daarbij langzaam van de grond. Eind maart 2020 komen veel organisaties in de situatie dat door de Covid-19 pandemie en de maatregelen die daarin worden genomen het gebruik van sa-menwerkingsplatforms niet een vrijblijvendheid is maar één van moeten. In deze thesis wordt onderzocht welke factoren, als gevolg van de genomen maatregelen, een rol hebben gehad op de versnelde adoptie van deze samenwerkingsplatforms. Om tot beantwoording van de onderzoeks-vraag te komen zijn naast een literatuuronderzoek, interviews afgenomen en is documentatie bekeken. Vanuit de wetenschappelijke literatuur is een kader vastgesteld waarin factoren zijn benoemd die een rol hebben in de adoptie van SaaS-samenwerkingsplatforms verdeeld in vier thema’s (digitale veranderingen, kantooromgevingen, (SaaS)-samenwerkingsplatforms, Covid-19 digitale veranderingen). In dit onderzoek is onderzocht welke factoren zijn veranderd als gevolg van de maatregelen tijden de Covid-19 pandemie en welke rol dit heeft gehad op de adoptie van samenwerkingsplatforms. De resultaten laten zien dat een aantal factoren uit de literatuur zijn veranderd en daarmee een bevorderende of belemmerende rol hebben gehad op de adoptie. Er zijn daarbij overeenkomsten met de gevonden wetenschappelijke literatuur zoals facilitering van middelen en kennis en rol van management. Er zijn ook nieuwe inzichten opgedaan. Een van deze inzichten is dat veel aanpassingen aan kantoorinrichtingen om deze Covid-19 proof te krijgen hun nut verliezen in hoogbouwpanden waarbij het transport van medewerkers naar de kantooromge-ving de beperkende factor is.
Date of Award4 Jun 2021
Original languageDutch
SupervisorLianne Cuijpers (Examiner) & Harry Martin (Co-assessor)

Keywords

  • Adoptie
  • factoren
  • samenwerkingsplatforms
  • SAAS-leverancier
  • Covid-19 pandemie
  • kantoorinrichting

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'