Verstoren van criminele activiteiten op het dark web.
: Een onderzoek naar de verenigbaarheid met het recht op privacy uit artikel 8 EVRM

Translated title of the thesis: Disrupt criminal activity on the dark web. : An investigation into the compatibility with the right to privacy from Article 8 ECHR
  • K. Trommelen

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Het dark web leent zich goed voor illegale praktijken door zijn anonimiteit. Indien de Nederlandse politie geen opsporingsbevoegdheid heeft, wil zij deze illegale praktijken verstoren. Deze verstorende activiteiten zijn in drie categorieën in te delen. Preventieve activiteiten gericht op het weerbaarder maken van de legale bovenwereld, verstorende activiteiten gericht tegen de criminele activiteiten en verstorende activiteiten gericht tegen de crimineel als persoon. De eerst en derde categorie zijn geen schending van het privacyrecht, alhoewel verstorende activiteiten gericht tegen de persoon wel vallen onder laster. De secundaire verstorende maatregelen zijn wel een inbreuk op het privacyrecht. Er is ook geen sprake van een gerechtvaardigde inbreuk omdat er geen wettelijke grondslag is. Dit kan opgelost worden door aanvullende wetgeving en het opstellen van beleidsregels waar een grondslag voor verstorende activiteiten in is opgenomen.
Date of Award28 Jun 2022
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department of Public Law
SupervisorWouter Stol (Supervisor), Sophie Naber (Supervisor) & Litska Strikwerda (Examiner)

Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

Cite this

'