Verwachtingen versus ervaringen bij het gebruik van videoconferencing voor projectcommunicatie
: Inzicht in de ervaringen met videoconferencing ná de COVID-19 uitbraak in relatie tot de verwachtingen van vóór de uitbraak.

Translated title of the thesis: Expectations versus experiences with the use of videoconferencing for project communication: Insights in the experiences with the use of videoconferencing after the COVID-19 outbreak in relation to the expectations before the outbreak.
  • R. Fetter

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

De Covid-19 uitbraak heeft de gehele wereld van het ene op het andere moment veranderd. Door de uitbraak zijn projectmanagers binnen ziekenhuizen noodgedwongen veel meer gebruik gaan maken van videoconferencing. Op basis van literatuuronderzoek is een referentiemodel ontwikkeld met voor- en nadelen van videoconferencing in relatie tot projectmanagement. Middels een vragenlijst, die is uitgezet onder 29 projectleiders werkzaam binnen 7 Nederlandse ziekenhuizen, is vervolgens nagegaan in hoeverre de verwachtingen van vóór de COVID-19 uitbraak ten opzichte van de voor- en nadelen van videoconferencing overeenkomen met de ervaring ná de uitbraak. Op basis van de resultaten van de vragenlijst zijn tevens nog drie verdiepende interviews gehouden. De resultaten laten zien dat de ervaringen van projectmanagers bij de meeste voor- en nadelen van het gebruik van videoconferencing gemiddeld genomen positiever zijn dan initieel verwacht. Ook komen de verwachtingen en ervaringen niet altijd overeen met wat in de literatuur gevonden is. Nader onderzoek is echter nodig om dit verder te onderzoeken.
Date of Award20 May 2021
Original languageDutch
SupervisorF.J. (Fred) Heemstra (Examiner) & Rob Kusters (Co-assessor)

Keywords

  • Projectcommunicatie
  • Videoconferencing
  • Projectmanagement
  • Verwachtingen

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'