Video’s bij de Woordenschatles van Nieuwsbegrip in het Primair Onderwijs.

Translated title of the thesis: Videos During Vocabulary Lessons From Nieuwsbegrip in Primary Education.
  • Ilse Van der Spoel

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Om het leesniveau te verhogen dient meer aandacht te worden besteed aan effectief woordenschatonderwijs (Heister-Swart, 2018). Volgens onderzoek van Teng (2019) leren leerlingen effectiever woorden als de les wordt ondersteund met een video. Het doel van deze studie was om te onderzoeken of educatieve video’s een bijdrage leveren aan leren op lange termijn. De belangrijkste onderzoeksvraag was: Welk effect heeft de video van Nieuwsbegrip ter ondersteuning van de instructie van een les woordenschat op de leerresultaten van een methodetoets voor woordenschat van leerlingen in groep 5 en 6, afgenomen in dezelfde week en na afloop van vijf weken onderwijs? Door middel van kwantitatief onderzoek op een basisschool werd bij 54 leerlingen onderzocht of educatieve video’s invloed hebben op de resultaten van woordenschat en begrijpend lezen. Met behulp van een Bayesiaanse factor werd sterk bewijs (BF₁₀=94.900) gevonden voor de verschillen in leerresultaten van woordenschat na afloop van de les. Substantieel bewijs (BF₁₀=.228) werd gevonden voor de verschillen in leerresultaten van woordenschat na vijf weken. Ook voor de leerresultaten op begrijpend lezen werd substantieel bewijs gevonden (BF₁₀=.137). Dit houdt in dat educatieve video’s bijdragen aan de leerresultaten op korte termijn, maar niet significant andere leerresultaten op lange termijn. Dit onderzoek levert een bijdrage aan het gebrek rondom kennis over het leereffect van educatieve video’s op lange termijn. Het is aanbevolen om educatieve video’s te blijven aanbieden. Daarbij dient rekening te worden houden met het herhalen van de stof en het multimediaprincipe van Mayer (2002)..
Date of Award12 Jun 2022
Original languageDutch
SupervisorKevin Ackermans (Supervisor)

Keywords

  • woordenschat
  • begrijpend lezen
  • educatieve video
  • leerresultaten

Cite this

'