Voldoet het relativiteitsvereiste in de Awb in de praktijk aan de doelstelling die men had bij de invoering hiervan?

Translated title of the thesis: Does the requirement of relativity in the General Administrative Law Act fulfil the purpose which it had at its introduction in practice?
  • Anoniem

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Het relativiteitsvereiste is na een lange discussie per 1 januari ingevoerd in de Algemene Wet Bestuursrecht. Deze scriptie probeert antwoord te geven op de vraag of de invoering van het relativiteitsvereiste in de praktijk voldoet aan de doelstelling die men hierbij had. Eerst wordt nader ingegaan op de aanleiding en de vormgeving van het relativiteitsvereiste in de Awb. Vervolgens wordt middels een jurisprudentieonderzoek onder meer onderzocht hoe vaak het relativiteitsvereiste een rol speelt in rechtszaken waarbij de Wet Natuurbescherming en haar voorlopers in het geding zijn. Ook wordt onderzocht of het relativiteitsvereiste vaak oorzaak is van verkorting van de duur van rechtszaken. Het belangrijkste doel van de invoering van het relativiteitsvereiste was namelijk dat het zou moeten leiden tot een slagvaardiger bestuursprocesrecht en verkorting van de duur van rechtszaken draagt daartoe bij. Ten slotte wordt ook uitgebreid ingegaan op het bepalen van het beschermingsbereik van de Wet natuurbescherming en haar voorlopers. Het beschermingsbereik is namelijk essentieel om te kunnen bepalen of het relativiteitsvereiste er aan in de weg staat of de bestuursrechter een besluit kan vernietigen.
Date of Award21 Nov 2022
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department of Public Law

Keywords

  • bestuursrecht

Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

Cite this

'