Voor mij één euthanasie speciaal alstublieft!
: Moet in de wet het recht op een zelfgekozen levenseinde worden opgenomen, bezien vanuit liberale vrijheidsopvattingen?

Translated title of the thesis: I’ll have one euthanasia special, please!
 • D. Lier

  Student thesis: Master's Thesis

  Abstract

  Het recht op een zelfgekozen levenseinde moet worden opgenomen in de wet. Liberale vrijheidsopvattingen, de basis van onze moderne democratische rechtsstaat, rechtvaardigen een ruime toegang tot euthanasie vanwege de voornamelijk door Mill en Berlin geformuleerde belangrijke noties van pluriformiteit, autonomie en keuzevrijheid. Codificatie van het fundamentele recht in de Grondwet ligt voor de hand om het recht te verankeren, draagt bij aan de symboolfunctie en is een opmaat voor verdere specificatie. In een wet in formele zin kunnen nadere voorwaarden worden gesteld; bijvoorbeeld dat sprake moet zijn van een vrijwillig, duurzaam en weloverwogen verzoek. De huidige euthanasiewet schiet tekort: er moet sprake zijn van medisch ondraaglijk en uitzichtloos lijden, men heeft geen recht op euthanasie en zelfbeschikking is niet leidend. Het recente wetsvoorstel Voltooid leven is een stap in de goede richting, maar is ook voer voor kritiek. Een beter alternatief kan worden gevonden in een wijziging van de Opiumwet. Een ruim recht op een zelfgekozen levenseinde is ook in lijn met het EVRM. Een zorgvuldige euthanasiepraktijk beschermt voorts juist het recht op leven.
  Date of Award27 Nov 2020
  Original languageDutch

  Keywords

  • euthanasie
  • voltooid leven
  • euthanasiewet
  • levensbeëindiging
  • keuzevrijheid

  Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

  Cite this

  '