Voorspellen van ERP implementatie succes
: aan de hand van volwassenheidsniveaus

Translated title of the thesis: Predicting ERP implementation success: based on maturity levels
  • M (Marko) Pavić

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Dit onderzoek heeft het doel om te onderzoeken in hoeverre ERP implementatiesucces voorspeld kan worden middels het gebruik van volwassenheidsmodellen waarop het verandervermogen en de veranderbehoefte tegen elkaar geplot worden in een huidige en benodigde situatie. Een ERP implementatiesucces volwassenheidsmodel is ontworpen aan de hand van vier bestaande maturity modellen voor de fase indeling en een vijftal ERP implementatiesucces kenmerken, verdeeld in acht requirements met 45 elementen voor de inhoud (dimensies). Op basis hiervan is een beoordelingsvragenlijst ontwikkeld die gebruikt is om de volwassenheid van het huidige niveau te berekenen (de afhankelijke factor). Hiernaast wordt de ‘onafhankelijke factor’ berekend middels het daadwerkelijke opgetreden implementatiesucces. Beide cases behaalde nét niet het vereiste SOLL niveau, maar er was wel optreden van implementatiesucces. Zoals het model is ontworpen, kan middels een implementatie van een kleine tolerantie marge op het SOLL niveau beide cases wél voldoen aan het benodigde SOLL niveau. Hierdoor zou sprake zijn van een positieve relatie en een aanvaarding tot het theoretisch kader.
Date of Award26 Jun 2020
Original languageDutch
SupervisorGuy Janssens (Examiner) & Remco Schimmel (Co-assessor)

Keywords

  • ERP implementatie succes
  • volwassenheidsmodel
  • veranderbehoefte
  • verandervermogen

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'