Voorspellers van Studiesucces.
: Een Studie naar Talent, Elite en KNVB- Sporters met een Duale carrière in het Hoger Onderwijs in Nederland.

Translated title of the thesis: Predictors of Study Success.: A Study of Talent, Elite en KNVB Dual career Athletes in Higher Education in the Netherlands.
  • Nina Kee-van Huissteden

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

In dit onderzoek wordt het studiesucces van talent, elite en KNVB- sporters van Nederlandse duale carrière (DC) sporters, die een topsportcarrière combineren met hoger onderwijs onderzocht. DC-sporters in Nederland kunnen in meer of mindere mate gebruik maken van faciliteiten in het hoger onderwijs om de combinatie van onderwijs en topsport succesvol te maken. Er zijn echter geen landelijke gegevens beschikbaar over het aantal DC-sporters dat hoger onderwijs volgt, er zijn geen gegevens beschikbaar die hun studiesucces beschrijven, en welke variabelen verschillen zouden kunnen verklaren. Het doel van deze studie is het onderzoeken van studiesucces van Nederlandse DC sporters in het hoger onderwijs en het onderzoeken van variabelen (leeftijd, geslacht, type sport, type sportstatus, trainingsuren, en intensiteit van het studieprogramma) die verschillen kunnen verklaren. Onderzoek data is verzameld door een exploratief, cross-sectioneel online survey design waarin gegevens van DC- sporters, die hoger onderwijs hebben gevolgd, werden verzameld. Logistische regressieanalyses identificeerden variabelen die hoger opgeleiden onderscheiden van degenen die dat niet deden. Vergelijkbare analyses werden uitgevoerd om onderscheid te maken tussen deelnemers die een HBO- diploma hadden behaald en deelnemers die een WO-diploma hadden behaald. Hypothesen werden als waar aangenomen wanneer het significantieniveau lager was dan α = .05. Geconcludeerd werd dat uit de a selecte steekproef de meeste DC- sporters een talentstatus ontvingen tijdens hun studie en de minderheid ontving de KNVB-status. Er is een toename van het aantal DC-sporters door de jaren heen te zien. Het aantal DC- sporters met een KNVB- status blijft echter relatief klein. Opvallend is dat het aantal elite statussen afneemt en het aantal KNVB evenredig toeneemt. Studiesucces van DC- sporters werd behaald bij 26% (69/261), uitval was 4% (11/261). Negenenvijftig procent van de DC- sporters had een elite-, 30% een talent- en 10% een KNVB-status toen ze afstudeerden. De meerderheid van de deelnemers (70%) studeert momenteel, en 82% van de uitvallers gaf aan dat dit was omdat de combinatie van studie en topsport niet haalbaar was. Vrouwen (effectgrootte = 47,3) en DC- sporters die aan teamsport doen (effectgrootte = 43,4) hadden een grotere kans om af te studeren in het hoger onderwijs. DC-sporters die meer dan 10 uur per week trainen (effectgrootte = 0,24) verlaagden de kans op het behalen van een WO-diploma en de kans op het behalen van een HBO- diploma (effectgrootte = 0,28) in vergelijking met een WO-diploma. Voor zover wij weten is dit de eerste studie die inzicht geeft in studiesucces, afstuderen en uitval onder DC- sporters in het hoger onderwijs in Nederland en geeft het inzicht dat geslacht, type sport en trainingsuren geassocieerd kunnen zijn met studiesucces.
Date of Award9 Mar 2021
Original languageDutch
SupervisorRianne Golsteijn (Supervisor)

Keywords

  • studiesucces
  • sporters
  • Duale carrière
  • Hoger Onderwijs
  • HBO
  • WO
  • NOC*NSF
  • KNVB

Master's Degree

  • Master Onderwijswetenschappen

Cite this

'