Voorwaarden van het Refutatie-Effect op tekstbegrip bij jongeren.

Translated title of the thesis: Conditions of the Refutation Effect on text comprehension of young adults.
  • Anne Castelein

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

De kenmerkende structuur van een refutatietekst bevordert tekstbegrip door bestaande misvattingen over het onderwerp expliciet te benoemen en te verwerpen. De co-activatie van de foutieve voorkennis en de correcte informatie zorgt voor een refutatie-effect of de integratie van de juiste informatie in het geheugen. Daarnaast is aangetoond dat vragen vóór het lezen (prequestions) de voorkennis activeren, een proces dat eveneens het tekstbegrip bevordert. Dit onderzoek richtte zich op een combinatie van beide en analyseerde het effect van prequestions bij refutatieteksten. De centrale vraag was: “Versterkt het vooraf activeren van de voorkennis met prequestions het refutatie-effect op tekstbegrip bij jongeren?” Een experiment met 78 leerlingen uit het vierde middelbaar toonde aan dat jongeren in de experimentele conditie (wel prequestions) de informatie uit de refutatietekst niet significant beter, maar ook niet slechter, konden onthouden dan de jongeren in de controleconditie (geen prequestions). Een bijkomende hypothese testte bij wie het refutatie-effect het sterkst optreedt, ook hier is geen effect gevonden tussen leerlingen met lage of met hoge voorkennis over het onderwerp. De resultaten verschillen met bevindingen uit voorgaand onderzoek, een aantal mogelijke verklaringen hiervoor wordt besproken. Wel biedt het een basis voor vervolgonderzoek naar de invloed van voorkennis op het refutatie-effect, om zo de voorwaarden te kunnen definiëren waarin refutatieteksten als effectief didactisch leermiddel kunnen ingezet worden en het tekstbegrip van jongeren te stimuleren.
Date of Award2 Dec 2022
Original languageDutch
SupervisorLeen Catrysse (Supervisor)

Keywords

  • refutatieteksten
  • prequestions
  • voorkennis
  • tekstbegrip

Master's Degree

  • Master Onderwijswetenschappen

Cite this

'