Vordering benadeelde partij na inwerkingtreding van de Wet ter versterking van de positie van het slachtoffer in het strafproces: meer mogelijkheden voor de rechter?

 • H J vam Dijk

  Student thesis: Master's Thesis

  Abstract

  in deze scriptie wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de vraag of de nieuwe wetgeving de rechter meer ruimte geeft voor de ontvankelijk verklaring en toewijzing van de vordering van de benadeelde partij. Daarbij wordt mn aandacht gegeven aan de inhoud van de wetgeving en aan de voorwaarden waar de betreffende partijen aan moeten voldoen.
  Date of Award15 Mar 2011
  Original languageDutch

  Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

  Cite this

  '