Waarde van EA-artefacten in het strategisch planningsproces van een digitale transformatie - een dynamic capability perspectief

Translated title of the thesis: Value of EA-artifacts in the strategic planning process of a digital transformation - a dynamic capability view
  • J Olsthoorn

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

In dit onderzoek wordt er, vanuit een Dynamic Capability View (DCV), de waarde van EA-artefacten in het strategisch planningsplanningsproces (SPP) van een Digitale Transformatie (DT) bestudeerd. De complexiteit van de toepassing van Enterprise Architecture (EA) en de continue uitbreiding van EA-frameworks vraagt om een vernieuwde EA aanpak. Daarbij bestaat onduidelijkheid hoe EA-artefacten waarde kunnen leveren in een SPP van een DT. Wendbaarheid van organisaties speelt hierin een belangrijke rol en wordt gefaciliteerd door DC’s. De empirische toepassing hiervan is onderzocht middels een embedded exploratory single case study, waarbij bij de casusorganisatie een DT heeft plaatsgevonden. In deze casus zijn de EA-artefacten geanalyseerd en zijn er een zevental semigestructureerde interviews gehouden. In dit onderzoek is de waarde gekoppeld aan individuele EA-artefacten in tegenstelling tot een combinatie van EA-artefacten. Verder worden deze waardes gecategoriseerd en toegekend aan de DC's. Dit draagt voor organisaties bij aan het gerichter oppakken van het SPP in DT's. Vervolgonderzoek kan worden gericht op het effect van de volwassenheid van organisaties bij de inzet van EA-artefacten of op de impact van het formaat van DT's op de waarden van EA-artefacten.
Date of Award22 Aug 2022
Original languageDutch
SupervisorFrank Grave (Supervisor) & Rogier van de Wetering (Examiner)

Keywords

  • Dynamic capabilities
  • digital transformation
  • strategic planning
  • enterprise architecture
  • enterprise architecture artifacts
  • enterprise architecture value

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'