Waardecreatie van Pabostudenten in Blended Professionele Lerarengroepen Tijdens COVID-19
: De Relatie tussen Sociale configuratie en Waardecreatie in Blended Leeromgevingen

Translated title of the thesis: Primary Student Teachers’ Value Creation in Blended Teacher Learning Groups During COVID-19: The Relationship between Social Configuration and Value Creation in Blended Learning Environments
  • Marjolein Boer, de

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

In het dynamische domein van het onderwijs, waar professionele ontwikkeling voortdurend evolueert te midden van een steeds veranderende professionele omgeving, wordt de actieve betrokkenheid van pabostudenten bij Teacher Learning Groups (TLGs) beschouwd als een cruciale kans voor voortdurende professionele groei. TLGs vormen sociale configuraties waarbinnen studenten samenwerken met medestudenten, pabodocenten en basisschoolleraren om gezamenlijk oplossingen te bespreken voor onderwijskwesties. Eerdere onderzoeken binnen TLGs hebben aangetoond dat de deelname aan deze groepen resulteert in waardevolle leeropbrengsten, oftewel waardecreatie, voor deelnemende studenten. Deze resultaten blijken samen te hangen met verschillende dimensies van de sociale configuratie, waaronder praktijkintegratie, gedeelde groepsidentiteit en gelijkwaardigheid en langetermijnoriëntatie en -doelen. Echter, als gevolg van de COVID-maatregelen heeft er een overgang plaatsgevonden van contactonderwijs naar blended leeromgevingen. Het is niet duidelijk welke gevolgen deze verandering heeft voor de relatie tussen de sociale configuratie van TLGs en de waardecreatie voor pabostudenten. In een mixed methods design is daarom onderzocht hoe de sociale configuratie van TLGs in een blended leeromgeving gerelateerd is aan waardecreatie bij deelnemende studenten (n = 138) van vier Nederlandse lerarenopleidingen voor primair onderwijs. De resultaten van dit onderzoek tonen aan dat wanneer een TLG tegemoet wil komen aan optimale waardecreatie bij pabostudenten er in de sociale configuratie rekening gehouden dient te worden met de volgende factoren: (a) informele contactmomenten, (b) betrokkenheid en gedeelde verantwoordelijkheid, (c) focus op de praktijk en (d) delen van opbrengsten en feedback.
Date of Award9 Jan 2024
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Faculty of Educational Sciences

Keywords

  • leernetwerken,
  • TLG,
  • pabostudenten,
  • sociale configuratie
  • waardecreatie,
  • blended leeromgevingen

Cite this

'