Waarheid Versus Mythe: Een Onderzoek Naar het Effect van Refutatievideo's bij het Ontkrachten van Neuromythes in de Lerarenopleiding

Translated title of the thesis: Truth Versus Myth: A Study on the Effect of Refutation Videos in Debunking Neuromyths in Teacher Training.
  • Els Heirweg

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

In de huidige studie werd onderzocht of onjuiste overtuigingen of neuromythes ontkracht kunnen worden door middel van refutatievideo’s en -teksten bij leraren-in-opleiding. Refutatievideo’s en refutatieteksten herhalen de foute informatie en identificeren deze als een mythe vanuit een recente wetenschappelijke verklaring. Dit onderzoek vergeleek het ontkrachtingseffect van refutatievideo’s met refutatieteksten bij leraren-in-opleiding door middel van een within-subject design. Vijventachtig leraren-in-opleiding van een Vlaamse hogeschool voltooiden een vragenlijst met meerkeuzevragen en open vragen om de aanwezigheid van neuromythes te bepalen voor én na de interventie op korte, middellange en lange termijn. Met een repeated measures ANOVA werd de mate van ontkrachting vergeleken tussen de refutatievideo en refutatietekst op korte, middellange en lange termijn. Deze studie toonde aan dat zowel refutatievideo’s als refutatieteksten effectief zijn in het weerleggen van neuromythes bij leraren-in-opleiding kleuter, lager en secundair onderwijs op korte, middellange en lange termijn. Aangezien er geen significante verschillen werden waargenomen in de effectiviteit van ontkrachting bij beide methodes, blijken refutatievideo’s en refutatieteksten bovendien even effectief in het weerleggen van neuromythes.
Date of Award28 May 2024
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Faculty of Educational Sciences
SupervisorLeen Catrysse (Supervisor)

Keywords

  • neuromythes
  • refutatievideo
  • refutatietekst
  • leraren-in-opleiding

Cite this

'