Wat is de juridische meerwaarde van de invoering van een specifieke strafuitsluitingsgrond voor politieambtenaren?

 • D. Stekelenburg

  Student thesis: Master's Thesis

  Abstract

  De korpschef van de politie stelde: “Politiemensen die geweld moeten gebruiken, verdienen een andere juridische beoordeling dan burgers”. Inmiddels is er een wetsvoorstel ingediend in de hoop te voldoen aan deze behoefte, maar heeft dit de gewenste uitwerking? Het doel van mijn onderzoek is het bepalen van de waarde van de in het wetsvoorstel benoemde bijzondere strafuitsluitingsgrond voor de politieambtenaar en de uitkomst te vergelijken met bestaande strafuitsluitingsgronden. Ik gebruik hiervoor de probleemstelling: Wat is de juridische meerwaarde van de invoering van een specifieke strafuitsluitingsgrond voor politieambtenaren? Om een antwoord op de probleemstelling te formuleren heb ik de strafuitsluitingsgrond ontleed en deze vergeleken met literatuur en jurisprudentie betreffende bestaande strafuitsluitingsgronden. Daarnaast definieer en duid ik termen zoals geweld, rechtmatig, bevoegdheid, proportionaliteit en subsidiariteit zoals deze worden gebruikt in de nieuwe strafuitsluitingsgond Geconcludeerd kan worden dat de specifieke strafuitsluitingsgrond geen juridische meerwaarde heeft ten opzichte van de bestaande strafuitsluitingsgronden omdat de werking van de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit doorslaggevend zijn bij zowel de bestaande strafuitsluitingsgronden als bij de specifieke strafuitsluitingsgrond in het wetsvoorstel.
  Date of Award8 Sept 2017
  Original languageDutch

  Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

  Cite this

  '