Wat is het effect van docentondersteuning en self-efficacy bij het streven naar self-concordant goals in het voortgezet onderwijs?

Translated title of the thesis: What is the effect of teacher support and self-efficacy on self-concordant goal pursuits in secondary education?
  • Ruben Van Kammen

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Doelen stellen is een moeilijk en complexe vaardigheid. Toch worden jongeren in een vroeg stadium gevraagd om belangrijke doelen te stellen, zoals het kiezen van een studierichting. Doelen die persoonlijke waarde hebben noemen we self-concordant doelen. Wanneer doelen die nagestreefd worden meer self-concordant zijn, is dit geassocieerd met betere uitkomsten, zoals een verhoogd welzijn, zelfvoldoening en doelprogressie. In dit onderzoek wordt gekeken in welke mate middelbare scholieren (N = 93) doelen stellen die self-concordant zijn. Specifiek werd onderzocht in welke mate docentondersteuning en self-efficacy geassocieerd zijn met het najagen van self-concordant doelen in het voortgezet onderwijs. Ook wordt onderzocht of self-concordance, self-efficacy en docentondersteuning geassocieerd zijn met doelprogressie. Het onderzoek is kwantitatief van aard en bestond uit twee meetmomenten. Uit dit onderzoek blijkt dat ervaren autonomie ondersteuning, samen met self-efficacy positief geassocieerd zijn met de mate waarin een doel self-concordant is. Daarnaast tonen de resultaten aan dat steun van de docent een positieve associatie heeft met doelprogressie. Hoewel het onderzoek gelimiteerd is door de kleine steekproef door uitval van deelnemers bij de tweede meting, wijst het onderzoek uit dat variabelen zoals autonomie ondersteuning, docent ondersteuning en self-efficacy belangrijk pilaren zijn bij het stellen van, en streven naar doelen. Toekomstig onderzoek zou zich moeten richten op het bekijken van het vraagstuk of de mate van self-concordant doelen ook vergroot welzijn opleveren bij leerlingen en welke andere voordelen leerlingen hiervan ervaren.
Date of Award31 Dec 2022
Original languageDutch
SupervisorLisette Wijnia (Supervisor)

Keywords

  • Self-concordant goals
  • autonomie ondersteuning
  • self-efficacy
  • zelfdeterminatietheorie
  • doelprogressie

Master's Degree

  • Master Onderwijswetenschappen

Cite this

'