Wat weten HBO Studenten Over Revisie en hoe Reviseren ze hun Thesis?
: Een Group Concept Mapping Studie.

Translated title of the thesis: What do HBO Students Know About Revision and how do They Revise Their Thesis?: A Group Concept Mapping study.
  • Tanja Beks

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Van HBO studenten wordt verwacht dat zij academische schrijfvaardigheid beheersen. Reviseren van teksten is een onderdeel hiervan. Onderzoek toont dat reviseren een complexe vaardigheid is, studenten zijn niet altijd in staat om fouten te ontdekken en verbeteringen door te voeren. Ook is het kritische denkvermogen van studenten nog onvoldoende ontwikkeld om revisie uit te voeren (Çavdar & Doe, 2012). In deze exploratieve studie was het doel om inzicht te krijgen in de kennis van studenten over revisie en hoe de studenten revisie toepassen. Daartoe werd de volgende onderzoeksvraag gesteld: “Wat weten studenten over revisie en hoe reviseren zij hun thesis”. Om een antwoord te krijgen op de onderzoeksvraag is in deze studie Group Concept Mapping (GCM) gebruikt. GCM is een gestructureerde methode om de ideeën van stakeholdergroepen te verzamelen, te organiseren en te visualiseren. In deze methode zijn ideeën gegeven op een stelling, het startpunt in de dataverzameling. Het onderzoek werd uitgevoerd onder vierdejaars studenten van International Hotel Management (IHM), International Real Estate and Facility Management (IREFM) van Breda University of applied science (BUas) en onder docenten die deze studenten tijdens het afstuderen begeleiden. Alleen studenten hebben ideeën gegeven op de stelling, 61 antwoorden zijn gebruikt voor dit onderzoek. In de fases sorteren, waarderen en de interpretatie workshop waren de docenten in de meerderheid. Uit de resultaten blijkt dat de studenten niet weten dat revisie een onderdeel is van het schrijfproces. De studenten laten wel zien dat ze onbewust bekwaam zijn in het uitvoeren van revisies op microniveau; zoals grammatica en spelling verbeteren en de structuur van een tekst wijzigen. Studenten weten dus wat ze moeten doen om de thesis te verbeteren, echter zij passen hun eigen kennis onvoldoende toe.
Date of Award9 Jan 2023
Original languageDutch
SupervisorOlga Firssova (Supervisor)

Keywords

  • schrijfproces
  • revisie
  • hbo studenten
  • leven lang leren

Master's Degree

  • Master Onderwijswetenschappen

Cite this

'