Wat zijn de toegevoegde waarden voor stakeholders van op blockchain gebaseerde systemen?

Translated title of the thesis: What are the added values for blockchain based systems on stakeholders?
  • Victor van Woerkom

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Een Blockchain gebaseerd systeem (BBS) is een op transacties gebaseerde toepassingen die gebruik maken van gedecentraliseerde netwerk systemen, waarbij transacties mogelijk zijn en blockchain als onderliggende en ingebedde technologie gebruiken.
In de literatuur is er gering aandacht voor toegevoegde waarden van een BBS voor stakeholders van een BBS terwijl het succes van een BBS afhankelijk is van de perceptie en participatie van stakeholders. Dit kan leiden tot minder snelle implementaties van een BBS. Onderzoek naar is toegevoegde waarden nodig om de potentie van BBS bij organisaties inzichtelijk te brengen. Dit onderzoek richt zich op de toegevoegde waarden van stakeholders van BBS-en.
Allereerst is er een literatuuronderzoek voltrokken waarin er een definitie is gegeven aan de term BBS. Daarna zijn er vanuit de literatuur stakeholder (groepen) en toegevoegde waarden gedefinieerd.
Vanuit de geïdentificeerde literatuur zijn door middel van een template analyse 71 stakeholders en 83 toegevoegde waarden gecategoriseerd over 10 stakeholder- en 11 toegevoegde waarden-categorieën. Het daaruit volgende initiële template is tijdens semigestructureerde interviews geconformeerd en aangevuld met één extra stakeholder categorie.
Deze resultaten zijn gecombineerd tot een conceptueel model waarin de stakeholders van BBS gekoppeld worden aan de toegevoegde waarden. Het model stelt dat toegevoegde waarden van een BBS door vijf typen stakeholders worden ervaren.
Date of Award9 Jul 2023
Original languageDutch
SupervisorKees Tesselhof (Supervisor) & Guy Janssens (Examiner)

Keywords

  • Blockchain based systems, Blockchain technology, Stakeholders,
  • Blockchain technology
  • Stakeholders
  • Toegevoegde waarden

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'