Welke factoren zijn belangrijk voor vertrouwen tussen (project)teamleden?
: Wat is de definitie, waarom zijn ze belangrijk en hoe wordt er op gestuurd?

Translated title of the thesis: Which factors lead to trust among (project)team members?: What is their definition and importance, and how are they directed on?
  • P Derks

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Er is nog weinig bekend over de soft factoren die het meest bijdragen aan vertrouwen tussen (project)teamleden onderling. Dit terwijl bekend is dat vertrouwen bijdraagt aan projectsucces. Met een literatuuronderzoek als basis, is er een survey uitgezet die door 47 medewerkers van een zorgorganisatie in Zuid-Limburg is ingevuld. Op basis hiervan zijn de belangrijkste factoren die bijdragen aan vertrouwen geĆÆdentificeerd. In vier kwalitatieve interviews, is vervolgens gekeken wat men onder iedere van deze factoren verstaat, waarom deze factoren belangrijk gevonden worden, en of er op gestuurd wordt (en zo ja: hoe). Concluderend is het meest sterke bewijs gevonden voor het belang van twee factoren voor vertrouwen, te weten: (1) het beschikken over de benodigde competenties en vaardigheden; en (2) onderling begrip. Deze factoren zijn zowel op basis van het literatuuronderzoek als op basis van de survey in de top vier beland. Ook komt hoe de respondenten deze begrippen definiĆ«ren, overeen met de literatuur. De factoren worden belangrijk gevonden omdat ze respectievelijk de basis voor een project vormen, en de werkrelatie verstevigen. Betreft het sturen op deze twee factoren, lijken de teamleden de verantwoordelijkheid vooral bij de manager te leggen.
Date of Award15 Jul 2022
Original languageDutch
SupervisorF.J. (Fred) Heemstra (Supervisor) & Rob Kusters (Examiner)

Keywords

  • Soft factoren
  • vertrouwen
  • projectsucces
  • projectteamleden
  • competenties en vaardigheden
  • onderling begrip

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'