Welke kritieke succesfactoren voor ERP implementaties zijn eigenlijk organisatie resilience factoren?

Translated title of the thesis: Which critical success factors for ERP implementations are actually organization resilience factors?
  • J. van Dijk

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

De implementatie van een Enterprise Resource Planning (ERP) systeem is een complex project, omdat het een omvangrijk, organisatiebreed verandertraject is met een lange looptijd. Tijdens dit traject krijgen organisaties te maken met allerlei onverwachte zaken die vaak niet door het project zelf kunnen worden opgelost. Om met onverwachte zaken om te kunnen gaan, dienen organisaties resilient te zijn. In de literatuur is veel onderzoek gedaan naar kritieke succesfactoren (KSF’s) voor ERP-implementaties en resilience.
De doelstelling van dit onderzoek was om door middel van kwalitatief empirisch onderzoek te bepalen welke KSF’s voor ERP-implementaties beschouwd kunnen worden als resiliencefactoren van een organisatie. Uit dit onderzoek is gebleken dat de vijf KSF’s ‘Topmanagement-support’, ‘Gebruik van consultancy’, ‘Training en opleiding’, ‘Communicatie en samenwerking’ en ‘Projectbeheer’ gezien kunnen worden als resiliencefactoren van een organisatie.
Date of Award20 Jun 2021
Original languageDutch
SupervisorGuy Janssens (Examiner) & Rob Kusters (Co-assessor)

Keywords

  • Enterprise Resource Planning (ERP)
  • ritieke succesfactoren
  • resilience

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'