“Werk aan de wettenwinkel!” Is het wenselijk dat de rol van de Tweede Kamer als medewetgever wordt versterkt?

Translated title of the thesis: There is some lawmaking work to be done! Does article 81 of the Constitution require that the House of Representatives increase their co-legislative duty?
  • J.M. de Boer

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

: In deze scriptie wordt onderzocht of het wenselijk is om de positie van de Tweede Kamer als medewetgever (art. 81 Grondwet) te versterken. Daarbij wordt gekeken naar het belang van de rol als medewetgever, de reden waarom de Tweede Kamer steeds minder betrokken is als medewetgever en hoe de positie als medewetgever kan worden verbeterd. Betrokkenheid van de Tweede Kamer is essentieel voor het waarborgen van legaliteit, legitimiteit, demo-cratie en machtenverdeling. De reden waarom de Tweede Kamer steeds minder betrokken is, wordt verklaard vanuit de veranderende overheid en politieke, maatschappelijke en techni-sche ontwikkelingen. Als gevolg van die ontwikkelingen kan de Tweede Kamer de hoeveel-heid wetgeving en de inhoud daarvan niet meer bijhouden. Gelet op de functie van art. 81 Grondwet is het van belang dat de positie van de Tweede Kamer als medewetgever wordt verbeterd. De beste manier om dat te doen is met behulp van een separate wetgevings-commissie en meer (ambtelijke) ondersteuning. Er is dus werk aan de wettenwinkel
Date of Award12 Feb 2024
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department of Public Law

Keywords

  • Rechtsstaat
  • Democratie
  • Legaliteit
  • Wetgeving
  • Art. 81 Grondwet
  • Tweede Kamer

Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

Cite this

'