Werkgerelateerde Psychologische Basisbehoeften en de Motivatie van Werknemers om te Leren.

Translated title of the thesis: Work-related Psychological Needs and Employee Motivation to Learn.
 • Ghislaine Hoenderboom

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

De arbeidsmarkt wordt beïnvloed door verschillende demografische en technologische ontwikkelingen. Om als werknemer deze ontwikkelingen bij te houden, zijn actuele competenties nodig. De motivatie om te leren is een belangrijke voorspeller van de professionele ontwikkeling van werknemers. Het doel van dit onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de motivatie van werknemers om gedurende de loopbaan te (blijven) leren en hoe deze motivatie om te leren beïnvloed kan worden. De zelfdeterminatietheorie gaat ervan uit dat mensen van nature gemotiveerd zijn om te leren, mits er aan een aantal psychologische basisbehoeften is voldaan. In het conceptuele model van dit onderzoek wordt verondersteld dat werkgerelateerde psychologische basisbehoeften invloed uitoefenen op de motivatie om te leren. De psychologische basisbehoeften zijn gemeten met de Werkgerelateerde Basisbehoeften Schaal (Work-related Basic Needs Satisfaction Scale, W-BNS). Deze schaal is gebaseerd op de zelfdeterminatietheorie en is een belangrijke voorspeller van het functioneren van mensen op het werk. W-BNS bestaat uit drie schalen: autonomie, competentie en verbondenheid. Verbondenheid is uitgewerkt in de subschalen verbondenheid met collega’s en verbondenheid met de leidinggevende. De motivatie om te leren is gemeten met de Zelf-regulatie Vragenlijst – Leren en deze is afgeleid van de Academic Self-Regulation Scale (ASR). De vragenlijst bestaat uit vier schalen: intrinsieke motivatie en persoonlijk belang, samen autonome motivatie, en externe verplichting en interne verplichting, samen gecontroleerde motivatie. Aan het onderzoek hebben 178 werknemers deelgenomen en voor de werving is gebruik gemaakt van convenience sampling. Resultaten van correlatie - en regressieanalyses laten zien dat hogere scores op verbondenheid met collega’s en op verbondenheid met de leidinggevende, significante voorspellers zijn van de scores op autonome motivatie om te leren. Lagere scores op autonomie, competentie en verbondenheid met collega’s zijn voorspellers voor gecontroleerde motivatie om te leren. De leeftijd van werknemers heeft geen significante invloed op de motivatie om te leren. Het opleidingsniveau van werknemers heeft wel significante invloed op de motivatie om te leren. De functiegroep heeft significante invloed op de gecontroleerde motivatie om te leren. Het positief beïnvloeden van de werkgerelateerde psychologische basisbehoeften van de werknemer zal de autonome motivatie om te leren kunnen versterken en de gecontroleerde motivatie kunnen dempen. Het verhogen van de intrinsieke motivatie om te leren (als onderdeel van autonome motivatie) zal naar verwachting leiden tot meer natuurlijke nieuwsgierigheid, meer verantwoordelijkheid over het leerproces, diepgaandere verwerking van de leerstof en betere leerresultaten.

Date of Award14 Mar 2020
Original languageDutch
SupervisorRob Martens (Supervisor)

Keywords

 • motivatie om te leren
 • zelfdeterminatietheorie
 • werkgerelateerde psychologisch basisbehoeftene
 • volwassenen
 • werknemers
 • autonome motivatie
 • gecontroleerde motivatie
 • intrinsieke motivatie
 • motivatieprofielen

Master's Degree

 • Master Onderwijswetenschappen

Cite this

'