WET TOERISTISCHE VERHUUR VAN WOONRUIMTE
: De oplossing van het Airbnb probleem in Amsterdam?

Translated title of the thesis: Wet toeristische verhuur van woonruimte. : The solution to the Airbnb problem in Amsterdam?
  • J.G.J. Geerlings

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

De toeristische verhuur van woningen, in het bijzonder vakantieverhuur, via digitale platforms zoals Airbnb, is in de afgelopen jaren sterk gegroeid. Door deze groei zijn ook de negatieve effecten van deze vorm van verhuur toegenomen. Eén van de Nederlandse steden die strijd voert tegen de negatieve effecten van vakantieverhuur is Amsterdam. Expliciete wetgeving ontbrak al die jaren. Met ingang van 1 januari 2021 is de Wet toeristische verhuur van woonruimte in werking getreden en is gehoor gegeven aan de roep van gemeenten en Kamerleden om effectievere wettelijke instrumenten toegespitst op de toeristische verhuur van woonruimte. Vanaf 1 april 2021 heeft de gemeenteraad van Amsterdam de volgende instrumenten die deze wet biedt vastgesteld in de huisvestingsverordening van Amsterdam: de eenmalige registratieverplichting, een nachtencriterium met daaraan gekoppeld een meldplicht per verhuring en een vergunningplicht. In deze masterscriptie heb ik onderzocht in hoeverre de in de huisvestingsverordening van Amsterdam neergelegde regels ten aanzien van vakantieverhuur voldoen aan de eisen die de Wet toeristische verhuur van woonruimte hieraan stelt. Daarbij spelen niet alleen de Huisvestingswet 2014 en de daarop gebaseerde huisvestingsverordening een rol, ook Europese regelgeving, waaronder de Dienstenrichtlijn.
Date of Award12 Jul 2022
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department of Public Law

Keywords

  • vakantieverhuur
  • wet toeristische verhuur van woonruimte
  • huisvestingsweg 2014
  • huisvestingsverordening Amterdam
  • Dienstenrichtlijn
  • airbnb

Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

Cite this

'