Wetsvoorstel voorwaardelijke invrijheidstelling, een offer voor het rechtsgevoel

: Een onderzoek naar de verenigbaarheid van het wetsvoorstel ‘Wijziging detentiefasering en voorwaardelijke invrijheidstelling’ met het resocialisatiebeginsel en artikel 5 EVRM.

  • M. Min

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Op 1 mei 2018 is door minister Dekker van Rechtsbescherming het wetsvoorstel Wijziging detentiefasering en voorwaardelijke invrijheidstelling aangekondigd. Dit wetsvoorstel is inmiddels met brede steun op 25 juni 2019 aangenomen door de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel brengt ingrijpende veranderingen ten aanzien van het huidige v.i.-stelsel met zich mee. Dekker heeft aangegeven dat het nabestaanden, slachtoffers en andere betrokkenen niet valt uit te leggen dat de dader na twee derde van het uitzitten van zijn straf al op vrije voeten komt. Het kabinet streeft tevens naar vermindering van recidive en een effectieve bijdrage aan de terugkeer van gedetineerden in de samenleving. Met het wetsvoorstel wordt volgens Dekker uitvoering gegeven aan het Regeerakkoord ‘Vertrouwen in de Toekomst’. Tevens lijkt met het wetsvoorstel gehoor te worden gegeven aan de roep vanuit de samenleving om zwaardere straffen.
De vraag die in dit onderzoek centraal staat is in hoeverre het wetsvoorstel in overeenstemming is met het resocialisatiebeginsel en artikel 5 EVRM. Geconcludeerd kan worden dat het wetsvoorstel niet in overeenstemming is met het resocialisatiebeginsel en artikel 5 EVRM. Daarnaast brengt het wetsvoorstel enkele onbedoelde negatieve gevolgen met zich mee. Ik ben van mening dat het huidige v.i.-systeem niet aangepast dient te worden. Bewezen is immers dat het huidige systeem goed functioneert. Mocht de wetswijziging toch worden doorgevoerd, dient deze op bepaalde punten aangescherpt en aangepast te worden, om deze meer in overeenstemming te laten zijn met het resocialisatiebeginsel en artikel 5 EVRM.
Date of Award22 Aug 2019
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department Criminal law and International and European Law

Keywords

  • Wetsvoorstel
  • detenteifasering
  • voorwaardelijke invrijheidsstelling
  • straffen
  • resocialisatiebeginsel
  • artikel 5 EVRM

Cite this

Wetsvoorstel voorwaardelijke invrijheidstelling, een offer voor het rechtsgevoel : Een onderzoek naar de verenigbaarheid van het wetsvoorstel ‘Wijziging detentiefasering en voorwaardelijke invrijheidstelling’ met het resocialisatiebeginsel en artikel 5 EVRM.
Min, M. (Author). 22 Aug 2019

Student thesis: Master's Thesis