Wie draagt het state of the art risico ?

: De aansprakelijkheid van een design & construct opdrachtnemer voor een fout in een al dan niet door de opdrachtgever voorgeschreven ontwerpnorm

  • L. van der Bend

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Centraal in deze scriptie staat een uitspraak van de Engelse Supreme Court waarin een design & construct opdrachtnemer aansprakelijk wordt gehouden voor een fout in een door de opdrachtgever voorgeschreven state of the art ontwerpnorm. Onderzocht wordt hoe een dergelijke casus naar Nederlands recht zou uitpakken indien was gecontracteerd onder de UAV-GC 2005, en in hoeverre die uitkomst redelijk is. Waar de Supreme Court doorslaggevende betekenis geeft aan de tekst van de overeenkomst en uitgaat van een absolute resultaatsverplichting, zal de Nederlandse rechter nagaan of het gebrek op grond van de overeenkomst of de verkeersopvattingen aan de opdrachtgever kan worden toegerekend. Daarbij zal de rechter de verkeersopvatting over het state of the art risico zelf vorm moeten geven. Betoogd wordt dat een design & construct opdrachtnemer een state of the art verweer zou moeten kunnen voeren net als adviseurs is toegestaan onder de DNR 2011. Bovendien zou het zowel voor de vestiging van aansprakelijkheid als voor de omvang van de schadevergoedingsverbintenis geen verschil moeten maken of het gebrek zich voordoet voor oplevering, na oplevering of tijdens een onderhoudsperiode.
Date of Award26 Jun 2019
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department Private law
SupervisorM.A.B. Chao-Dvivis (Supervisor) & Jacobus Rinkes (Examinator)

Keywords

  • fit for purpose
  • stateof the art
  • uitleg
  • UAV-GC 2005
  • ontwerpverantwoordelijkheid
  • bouwrecht

Cite this

Wie draagt het state of the art risico ?: De aansprakelijkheid van een design & construct opdrachtnemer voor een fout in een al dan niet door de opdrachtgever voorgeschreven ontwerpnorm
van der Bend, L. (Author). 26 Jun 2019

Student thesis: Master's Thesis