Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen: Hoe kan de democratische legitimiteit van OVER-gemeenten worden versterkt?

Translated title of the thesis: Amendment of the Wet gemeenschappelijke regelingen: How can the democratic legitimacy of OVER-gemeenten be strengthened?
  • Anoniem

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

In deze scriptie is onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om de democratische legitimiteit van OVER-gemeenten te versterken als gevolg van de per 1 juli 2022 gewijzigde Wet gemeenschappelijke regeling. De wet is gewijzigd in verband met knelpunten uit de praktijk en het doel van de wijziging is drieledig. De wetgever wil de positie van gemeenteraadsleden versterken bij de besluitvorming in gemeenschappelijke regelingen, aanvullende controle-instrumenten bieden en de positie van de gemeenteraden verbeteren over het functioneren van de gemeenschappelijke regeling. Uit het onderzoek is gebleken dat democratische legitimiteit de acceptatie van het overheidshandelen door burgers betekent. Het bestaat uit vier elementen, te weten: input-legitimiteit, throughput-legitimiteit, output-legitimiteit en feedback-legitimiteit. Bij negen van de elf wijzigingen is de verwachting dat het een positieve bijdrage levert aan het versterken van de legitimiteit. Uit het onderzoek blijkt dat het in de praktijk lastig uitvoerbaar is om een aantal van de wijzigingen door te voeren. Aan OVER-gemeenten is advies uitgebracht hoe de gemeenschappelijke regeling kan worden aangepast.
Date of Award3 Apr 2023
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department of Public Law

Keywords

  • gemeenschappelijke regeling
  • wet gemeenschappelije regeling
  • democratische gelitimiteit
  • gemeenteraad
  • versterking positie
  • actieve informatieplicht

Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

Cite this

'