Wijzigingsvoorstel regeling geneeskundige behandelingsovereenkomst: sterkere rechtspositie minderjarigen met betrekking tot medische behandelingen?

  • A. Boot-Van Willigen

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

In 2016 zijn er door het kabinet wetswijzigingen voorgesteld omtrent de regeling inzake de geneeskundige behandelingsovereenkomst. Doel ervan is de rechtspositie van patiënten verder te verduidelijken en versterken. In deze scriptie wordt onderzocht of de voorgestelde wijzigingen leiden tot een versterking van de rechtspositie van de minderjarige patiënt met betrekking tot medische behandelingen, en of de wijzigingen ver genoeg gaan of dat er meer/andere wijzigingen aan te bevelen zijn. Het internationale kader van de huidige rechtspositie van de minderjarige patiënt wordt geschetst aan de hand van relevante bepalingen van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) en het Verdrag inzake de rechten van het kind (IVRK). Het nationale kader wordt geschetst aan de hand van de Grondwet en de regeling in art. 7:446 t/m 468 BW. Het onderzoek richt zich op zowel medisch geïndiceerde behandelingen als de niet-medisch geïndiceerde behandelingen jongensbesnijdenis en cosmetische chirurgie.
Date of Award12 Jul 2017
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department Private law
SupervisorProf.mr. P. Vlaardingerbroek (Supervisor) & Jacobus Rinkes (Examinator)

Cite this

Wijzigingsvoorstel regeling geneeskundige behandelingsovereenkomst: sterkere rechtspositie minderjarigen met betrekking tot medische behandelingen?
Boot-Van Willigen, A. (Author). 12 Jul 2017

Student thesis: Master's Thesis