Wim Gijsen (1933-1990) . De mens met de vele gezichten
: Een veldtheoretisch onderzoek naar de Nederlandse 'fantasymeester'

Translated title of the thesis: Wim Gijsen (1933-1990). Man with many faces: A field theoretical investigation into the Dutch 'fantasymaster'
 • L.G. Maas

  Student thesis: Master's Thesis

  Abstract

  De twintigste eeuw kan ‘de eeuw van de lezers’ genoemd worden. Hoewel de alfabetisering van de arbeidersklasse al aan het eind van de negentiende eeuw wortel schiet, brengt de eeuw die volgt grote veranderingen in het boekenvak. Literatuur bedrijven wordt een boekenbusiness. Boeken verkopen vanaf de jaren zestig in paperbackvorm met ontelbare exemplaren tegelijk. De moderne bestseller doet zijn intrede. De onopgeleide arbeiderszoon Wim Gijsen (1933-1990) maakt deze eeuw méé. Hij begint zijn carrière op het Nederlandse literaire veld als dichter en Maatstaf-medewerker. Zijn plan is helder, Gijsen streeft ernaar een ‘erkend literator’ te worden. Het zal hem bijna drie decennia en, in bourdieuske terminologie gesteld, vele prises de positions kosten voordat hij door de literaire machthebbers geaccepteerd wordt. Pas met SF/fantasy-genrefictie vindt hij een ‘gezicht’ dat zijn aanzien op het veld verandert. In samenwerking met uitgever Meulenhoff ontvouwt zich een gestroomlijnd posture littéraire waaraan de ‘culturele poortwachters’ hun fiat geven. Opgevoed met de oude droom van l’art pour l’art, zal Gijsen tot het bittere einde met zijn broodschrijversarbeid blijven worstelen. Het zijn écrivains médiatisés zoals hij die gaan merken, dat het om werken gaat. De loopbaan van ‘de Nederlandse SF-meester’ confronteert de onderzoeker met de pijnlijke en soms paradoxale snijvlakken van een letterkundige tijd die met evenveel recht ‘de eeuw der transformatie’ mag heten.
  Date of Award30 Jan 2020
  Original languageDutch
  SupervisorLizet Duyvendak (Supervisor) & Brigitte Adriaensen (Examiner)

  Master's Degree

  • Master Kunst en Cultuurwetenschappen

  Cite this

  '