Witteboordencriminaliteit en gender

: Een onderzoek naar de huidige en de te verwachten (toekomstige) populatie witteboordencriminelen en de strafrechtelijke en civielrechtelijke aanpak van witteboordencriminaliteit

  • S.C.A. ter Borg

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Dit onderzoek richt zich op de gevolgen van emancipatie van vrouwen op de arbeidsmarkt op het fenomeen witteboordencriminaliteit. De onderzoeksvraag luidt: “Is de strafrechtelijke en civielrechtelijke aanpak van witteboordencriminaliteit in Nederland afgestemd op de huidige en de te verwachten (toekomstige) populatie witteboordencriminelen?”. Als reactie op witteboordencriminaliteit kan zowel strafrecht als civiel recht worden ingezet. Het strafrecht is het meest geschikt omdat het ten aanzien van morele educatie effectiever is dan civiel recht waardoor het de krachtigste veroordeling biedt voor schadelijk ondernemingsgedrag. Het civiele recht stuurt aan op regelnaleving binnen ondernemingen dat tot gevolg zou kunnen hebben dat strafrechtelijke overtredingen binnen ondernemingen afnemen. De huidige populatie witteboordencriminelen bestaat voor 80% uit mannen, en de toekomstige populatie lijkt hier niet van af te wijken in zoverre dat emancipatie van vrouwen op de arbeidsmarkt er niet toe zal leiden dat er meer vrouwelijke witteboordencriminelen zullen zijn. Het is aannemelijk dat emancipatie van vrouwen op de arbeidsmarkt ertoe zal leiden dat de totale omvang van witteboordencriminaliteit zal afnemen. Dit kan leiden tot de conclusie dat als emancipatie van vrouwen op de arbeidsmarkt doorzet de aanpak van witteboordencriminaliteit niet behoeft te worden aangepast.
Date of Award31 Aug 2016
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department Criminal law and International and European Law
SupervisorEmile Kolthoff (Supervisor) & Wilma Dreissen (Examinator)

Cite this

Witteboordencriminaliteit en gender: Een onderzoek naar de huidige en de te verwachten (toekomstige) populatie witteboordencriminelen en de strafrechtelijke en civielrechtelijke aanpak van witteboordencriminaliteit
Borg, S. C. A. T. (Author). 31 Aug 2016

Student thesis: Master's Thesis