Woningsluiting op grond van artikel 13b van de Opiumwet: bevoegdheid of plicht?

Translated title of the thesis: Homeclosure based on Article 13b of the Opium Act: may or must?
  • Anoniem

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

In deze scriptie is onderzocht of de beginselplicht tot handhaving van toepassing is op woningsluiting op grond van artikel 13b Opiumwet. Hiertoe is de totstandkoming van de beginselplicht tot handhaving en haar toepassingsbereik uiteengezet. Ook is de totstandkoming van artikel 13b Opiumwet en haar toepassing in de praktijk onderzocht. Vervolgens is beoordeeld of beginselplicht tot handhaving van toepassing is op artikel 13b Opiumwet.
Mijn conclusie is dat de beginselplicht tot handhaving van toepassing is op artikel 13b Opiumwet, mits de sluiting geen punitief karakter heeft. Dit volgt uit de formulering van artikel 13b Opiumwet en de overtuiging van de Afdeling. Dit, ondanks het doel van artikel 13b Opiumwet, dat is gelegen in het Openbare Orde recht waartoe de beginselplicht tot handhaving niet van toepassing is verklaard.
Ik beveel de Afdeling aan besluiten op grond van artikel 13b Opiumwet meer indringend te toetsen. Gezien de Harderwijk-uitspraak voorzie ik geen inbreuk op de Trias Politica. Burgemeesters beveel ik gebruik te maken van minder vergaande maatregelen. Ook beveel ik hen aan om de last onder bestuursdwang op grond van artikel 13b Opiumwet beter te motiveren.
Date of Award17 Jan 2023
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department of Public Law

Keywords

  • Beginselplcith tot handhaving
  • Artikel 13b Opiumwet
  • Woningsluiting
  • Herstelsanctie
  • Punitief
  • Last onder bestuursdwang

Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

Cite this

'