Woorden doen ertoe
: DE WENSELIJKHEID VAN HET BURGERPERSPECTIEF BIJ TOETSING AAN HET VERTROUWENSBEGINSEL IN HET OMGEVINGSRECHT.

Translated title of the thesis: Words Matter.: The desirability of the citizen's perspective when judging the principle of good faith in environmental law.
  • Anoniem

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

In een responsieve rechtsstaat dient de overheid de burger. De modelburger bestaat niet. Elke burger kent zijn eigen perspectief In het bestuursrecht moet de burger rationeel handelen, er is geen ruimte om daarvan af te wijken. Dat mensbeeld is in het bestuursrecht aan het veranderen. De Afdeling wil meer rekening houden met de ‘normale mens’. Maar is dit wenselijk? De onderzoeksvraag van deze scriptie is: In hoeverre is het wenselijk dat de Afdeling het burgerperspectief betrekt bij haar afwegingen, wanneer er een beroep wordt gedaan op het vertrouwensbeginsel, in het omgevingsrecht? In de casus van de Amsterdamse dakopbouw is daarom een nieuw stappenplan ontwikkeld waarin het burgerperspectief als leidraad functioneert. Uit vervolgafspraken van de Afdeling na de casus van de Amsterdamse Dakopbouw blijkt dat er nog weinig is veranderd in de rechtspraak na de introductie van het stappenplan en de wens om meer rekening te houden met het burgerperspectief. Rekening houden met toezeggingen kan op verzet stuiten vanwege het algemeen belang of derde-belang. Het is dus niet altijd wenselijk is om rekening te houden met het burgerperspectief.
Date of Award4 Jul 2023
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department of Public Law

Keywords

  • burgerpespectief
  • vertrouwensbeginsel
  • omgevingsrecht
  • modelburger
  • responsieve rechtstaat

Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

Cite this

'