Zijn we verslaafd aan haviltex?

  • K.J. Mateboer

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

De uitspraak Ermes/Haviltex op 13 maart 1981 heeft een enorme impact gehad op de Nederlandse civiele rechtspraak. De kern van dit arrest is dat niet alleen een taalkundige uitleg van onduidelijke bepalingen in een overeenkomst gewicht in de schaal leggen. Dit geldt ook voor gemeenschappelijke partijbedoelingen, oftewel: ‘de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan deze bepalingen mochten toekennen en hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten.’

De Haviltex-maatstaf was een welkome pijnstiller voor uitlegperikelen met betrekking tot meerzijdige overeenkomsten. In het artikel ‘De historie van Haviltex’ , geschreven door Coen Drion, kwam naar voren dat het toepassingsgebied tijdens de ontwikkeling van deze maatstaf echter steeds verder werd opgerekt. Ook bij de uitleg van overeenkomsten, gekenmerkt door eenzijdigheid bij de totstandkoming, wordt de maatstaf veelvuldig toegepast. In het bijzonder eenzijdig opgestelde algemene voorwaarden, waarin met betrekking tot de inhoud niet individueel (en op gelijk niveau) wordt onderhandeld. De vraag is nu: zijn we verslaafd geraakt aan Haviltex of past de toepassing op eenzijdig opgestelde algemene voorwaarden werkelijk binnen de geschetste kaders van de ontstaansgeschiedenis en ontwikkeling van deze maatstaf?

Centraal staat derhalve de volgende probleemstelling:

‘Biedt de ontstaansgeschiedenis van de Haviltex-formule voldoende grondslag voor toepassing van deze maatstaf op uitleg van onduidelijke bepalingen in eenzijdig opgestelde algemene voorwaarden?’
Date of Award15 Jan 2019
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department Private law
SupervisorIgor van Loo (Supervisor) & Jacobus Rinkes (Examinator)

Keywords

  • Haviltex
  • uitleg (overeenkomsten)
  • algemene voorwaarden

Cite this

Zijn we verslaafd aan haviltex?
Mateboer, K. J. (Author). 15 Jan 2019

Student thesis: Master's Thesis