Zonder Docent Pe(e)rfect Vaardig?
: Een Onderzoek Onder Bachelor Studenten en Docenten naar de Ervaren Effectiviteit, Efficiëntie en Attractiviteit van Feedbackvarianten Binnen een Online Vaardigheidsmethode in het Hoger Onderwijs

Translated title of the thesis: Pe(e)rfectly Skilled: Proficient Without a teacher? : A Study Among Bachelor Students and Teachers on the Perceived Effectiveness, Efficiency and Attractiveness of Feedback Variants Within an Online Skills Training Method in Higher Education
  • Natascha Grevelink- de Kruijf

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Dit kwalitatieve scriptieonderzoek presenteert ervaringen van bachelor studenten rechtswetenschappen en docenten met de online Pe(e)rfect Vaardig (PV-) methode voor het trainen van presentatievaardigheden. Het doel was om de effectiviteit, efficiëntie en attractiviteit van de PV-methode te onderzoeken en te bepalen of het ontvangen van docentfeedback naast peerfeedback een verschil maakte. De studie betrof interviews met 30 studenten en 8 docenten van twee Nederlandse universiteiten. Data werd geanalyseerd aan de hand van coderingsschema's, die ontwikkeld werden op basis van zowel de literatuur als de verzamelde gegevens. De bevindingen tonen aan dat geïnterviewde studenten een toegenomen motivatie vertoonden om hun vaardigheden te ontwikkelen door het werken met de PV-methode. Na oefen-, feedback- en ontvangstrondes ervoeren alle studenten positieve ontwikkelingen en waardeerden ze het werken met de PV-methode als prettig. Interessant genoeg bleek dat het al dan niet ontvangen van docentfeedback geen verschil maakte in de ervaringen met de PV-methode. Studenten vonden het prettig om peerfeedback te ontvangen en docentfeedback werd door studenten als kwaliteitsindicatie ervaren, ze gaven daarom de voorkeur aan een combinatie van beiden. Docenten ervoeren de PV-methode als positief vanwege de zichtbare studentontwikkeling; zagen brede toepassingsmogelijkheden en efficiëntiekansen door minder docentfeedback en zouden de PV-methode aanraden aan collegae. De PV-methode kan een waardevol instrument zijn voor het aanleren van complexe vaardigheden; heeft het potentieel om de motivatie van studenten in het hoger onderwijs te verhogen en tegelijkertijd de belasting van docenten te verminderen. Toekomstig onderzoek naar de potentie van intrinsieke motivatie en vaardigheidsontwikkeling van de PV-methode is wenselijk.
Date of Award30 Oct 2023
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Faculty of Educational Sciences

Keywords

  • online-vaardigheidsmethode
  • complexe vaardigheden
  • studentenmotivatie
  • peerfeedback
  • formatieve evaluatie

Cite this

'